Wyniki ankiety – STACJA WOLA
radio

Wyniki ankiety

Za pośrednictwem przeprowadzonych badań chcieliśmy się dowiedzieć jak postrzegane są lata 90. , z jakimi elementami/przedmiotami nasi ankietowani kojarzą ten czas. Badanie przeprowadzone zostało metodą ankietową. Kwestionariusz składał się z pytań otwartych i był kolportowany online. Badanie było anonimowe. Odpowiedzi zostały skategoryzowane i przedstawione w formie procentów.

Lata 90. kojarzą nam się przede wszystkim z: muzyką, filmem, serialem czy prasą (17% ankietowanych), elektroniką użytkową (15%) czy modą – charakterystyczne elementy ubioru, jak kreszowy dres czy spodnie dzwony (15%). Osoby biorące udział w badaniu często wskazywały także dostępne w latach 90. produkty spożywcze (12%), sport (9%) oraz aktywność na świeżym powietrzu (6%). Duża część respondentów kojarzy ten okres ze swoją młodością – dzieciństwem (8%), wolnością od technologii (5%), spontanicznością i beztroską (4%), inne (9%).

Na pytanie o to, co najlepiej wspominamy z lat 90., ankietowani wskazywali różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu (24%), prostotę i beztroskie życie (20%), dzieciństwo i młodość – czas dorastania (12%), muzykę i film (11%) elektronikę użytkową, czyli przedmioty takie jak: walkman, magnetofon, odtwarzacz VHS (9%), sport (4%) i inne (9%). 2% respondentów biorących udział w badaniu nie wskazało lub miało problem z udzieleniem odpowiedzi.

Ponad połowa ankietowanych (57%) wskazywała tytuły bajek w kategorii ulubione bajki/seriale/ filmy lat 90. Świadczy to o tym, że dla większości spośród respondentów lata 90. to okres dzieciństwa, dorastania. Wśród najczęściej pojawiających się tytułów znalazły się Smerfy i Gumisie. Blisko 23% ankietowanych wskazało seriale (tu najczęstsze wskazania: Przyjaciele oraz Beverly Hills 90210), 19% – film (Szklana Pułapka czy Titanic). Pozostała część osób biorących udział w badaniu nie pamiętała/nie wskazała konkretnego tytułu (1%).

Ponad połowa spośród ankietowanych wskazała pop jako ulubiony gatunek muzyczny lat 90. (51% ankietowanych). Najczęściej wspominanym artystą/zespołem był boysband Backstreet Boys. Wśród innych, często wymienianych gwiazd znaleźli się m.in.: Michael Jackson, Britney Spears, Enrique Iglesias czy kolejny, tym razem polski boysband – Just 5. Pozostała część ankietowanych wskazywała artystów reprezentujących gatunki muzyczne takie jak: dance/electronic (16%), rock (14%), hip-hop (13%) czy metal (4%).

Ponad połowa ankietowanych wspominając ulubiony przedmiot w latach 90. wskazywała produkty z kategorii elektroniki użytkowej. Wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiały się: walkman, odtwarzacz VHS, konsola czy magnetofon. Pozostali ankietowani wskazywali przyrządy sportowe, jak: piłka nożna czy piłka do kosza (18%), przedmioty szkolne, np. wychowanie fizyczne (6%), przedmioty codziennego użytku (11%) i inne, nie ujęte w ww. kategoriach (3%).

Ponad połowa ankietowanych wskazała aktywności na świeżym powietrzu jako ulubiony sposób spędzania czasu w latach 90. Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi znalazły się: gra w gumę, klasy czy chowanego. Co ciekawe, często wskazywaną aktywnością była zabawa na trzepaku – przyrządzie, który niewątpliwie jest symbolem lat 90. i był popularny przed upowszechnieniem się odkurzaczy. 14% respondentów wskazała gry zespołowe takie, jak piłka nożna czy koszykówka, 11% aktywności domowe, a wśród nich: gry na komputerze czy konsoli. 5% ankietowanych nie potrafiło wskazać konkretnej aktywności, 4% wspominało kolekcjonerstwo, tu m.in. zbieranie kolorowych kartek do segregatorów.

Warszawa lat 90. kojarzy się respondentom z popularnymi obiektami kulturalnymi i sportowymi (22%). Wśród wskazywanych odpowiedzi pojawiły się m.in. Pałac Kultury, Stadion dziesięciolecia czy Dworzec Centralny. 21% ankietowanych określało Warszawę jako brzydką, szarą, brudną. 19% wskazywało na intensywny rozwój miasta. Dla 15% osób biorących udział w badaniu Warszawa kojarzy się wyłącznie ze stolicą Polski. Zaledwie 5% uważa Warszawę lat 90. za ładną, kolorową. Pozostała część respondentów nie wiedziała/nie wskazywała odpowiedzi (7%) lub określała ją w inny sposób (11% ankietowanych).

Podsumowanie

W ankiecie wzięli udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety – 61% respondentów. Wskazuje to na zdecydowaną przewagę głosów kobiet, które stanowiły główną część opiniotwórczą przeprowadzonego badania.

Skontaktuj się z nami

Spotkanie online